با کریمان کارها دشوار نیست ...

هیات

توزیع ارزاق
اخبار

توزیع ارزاق

اهدای ۸بسته سبد ارزاق به ارزش هر کدام ۳۵۰هزار تومان از طرف خیر محترم جهت توزیع بین خانواده های نیازمند موسسه خیریه سیدالکریم(علیه السلام).

ادامه مطلب »