عملکرد خیریه در سال 95

همه امامان بزرگوار در همه جهات دنیوی و اخروی، هادی و ناصرند اما هر کدام از امامان ما در یکی از ابعاد، ظهور و بروز بیشتری دارند. مثلا در بین عرفا و علما معروف است که اگر کسی از خداوند متعال علم بخواهد به وجود مقدس امام باقر (علیه‌السلام) و امام صادق (علیه‌السلام) توسل پیدا کند. یا اگر کسی طالب معنویت است به حضرت علی (علیه‌السلام) متوسل شود. از این رو مشهور در بین فقها و علما و اهل معنا این است که برای طلب رزق و روزی در دنیا و برآورده شدن حاجات مادی و دنیوی، توسل به امام جواد (علیه‌السلام) بسیار مجرّب است و این هم فقط صرف ادعا نیست. هم از زبان بزرگان نقل شده و هم به تجربه ثابت شده که توسل به ایشان سبب گشایش گره‌های مالی و اقتصادی می‌شود که خود مردم متدین ما تجربه کرده‌اند و در حکایات و احوالات مومنان، بسیار ذکر شده است و اساسا لقب ایشان، جواد است و جود، وصف کسی است که زیاد می‌بخشد و لذا اعطای این لقب برای ایشان بی‌جهت نبوده است. همه امامان بزرگوار در همه جهات دنیوی و اخروی، هادی و ناصرند اما هر کدام از امامان ما در یکی از ابعاد، ظهور و بروز بیشتری دارند. مثلا در بین عرفا و علما معروف است که اگر کسی از خداوند متعال علم بخواهد به وجود مقدس امام باقر (علیه‌السلام) و امام صادق (علیه‌السلام) توسل پیدا کند. یا اگر کسی طالب معنویت است به حضرت علی (علیه‌السلام) متوسل شود.

توضیحات استاتیک مربوط به این بخش در اینجا قرار میگیرد.توضیحات استاتیک مربوط به این بخش در اینجا قرار میگیرد.توضیحات میبایست کوتاه و مختصر و مفید باشد.

توضیحات میبایست کوتاه و مختصر و مفید باشد.

توضیحات استاتیک مربوط به این بخش در اینجا قرار میگیرد.توضیحات استاتیک مربوط به این بخش در اینجا قرار میگیرد.توضیحات میبایست کوتاه و مختصر و مفید باشد.

توضیحات میبایست کوتاه و مختصر و مفید باشد.

تمامی حقوق محفوظ است