با کریمان کارها دشوار نیست ...

سخنان حجت الاسلام ماندگاری