وام و بلاعوض نقدی

بسمه تعالی

موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) به لطف خدای رحمان و در زیر سایه حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) با هدف کاهش آلام مردم نیازمند و به خصوص زنان سرپرست خانوار، در منطقه شهرری شروع به فعالیت نموده است تا بتواند گره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی این زنان را باز کند و بخشی از مشکلات آنها را پوشش دهد.
د راین واحد هدف ما توانمند سازی مدددجویان جهت بهبود کیفیت زندگی واستقلال آنهاست تا بتوانند بدون نیاز به دیگران زندگی خود را ادامه دهند. در این راستا موسسه کمک های حامیان را پس از محرز شدن نیاز هر خانوار به صورت ماهیانه برای هر خانواده ی نیازمند واریز می نماید.


  

قبل از هر عملی واحد کمک های نقدی سعی در شناسایی نیازمندان دارد و برای افرادی که اولین بار به خیریه مراجعه می کنند و شرایط لازم برای دریافت این مبالغ را دارندپرونده تحقیق حضوری تشکیل می دهند و بعد از ارجاع به مدیرعامل و گرفتن دستورات لازم، پرونده به واحد تحقیق سپرده می شود تا با انجام تحقیق از منزل و ثبت گزارش پرونده ی فرد نیازمند برای دستورنهایی مجدد به مدیرعامل ارجاع داده میشود. سپس برای تشکیل پرونده کارگزینی،گزارش ها و تحقیقات به واحد اداری تحویل داده میشود.انجام تمامی این مراحل بدان جهت است تا کمک های هموطنان عزیزبه درستی به دست افراد نیازمند برسد و افراد بیشتری تحت پوشش قرار گیرند .
واحد کمک های نقدی دارای ۲ زیر مجموعه به نام های واحد وام و بلاعوض می باشد که به صورت شبانه روزی پاسخگوی حامیان عزیز بوده و با دریافت پیامکی مبالغ و ثبت نام انها،کمک های مالی شما خیران و بزرگواران را دسته بندی و با توجه به نوع واریز دست خانواده های نیازمند میرساند.
تشکیل پرونده وام هم مراحل خاص خود را دارد بعد از انتقال مشکلات مددجویان به مدیر عامل به صورت کتبی یا شفاهی این واحد با انجام موارد زیر سعی دارد تا در این خصوص به نحو احسن انجام وظیفه نماید .

۱- تعیین کمک های ماهیانه ای به جهت واریز به حساب هر خانوار.(واحدوام)
۲- پرداخت وام و مبالغ بلاعوض در صورت محرز شدن نیاز فرد به وام.(واحد وام)
۳- پیگیری و وصول اقساط پرداختی و معوق افراد.(واحد وام)
۴- تعیین حامی برای فرزندان هر خانوار و رساندن کمک های حامیان به دست مددجویان(واحد بلاعوض)
۵- پیگیری و یاد آوری واریز مبالغ حامیان نیکوکار.(واحد بلاعوض)
۶- نظارت بر ارتباط مستقیم حامیان و فرزندان مددجو.(واحدبلاعوض)
اگر بخواهید به صورت خلاصه نگاهی به فعالیت های واحد کمک های نقدی بیندازید،میتوانید نگاهی به نمودار زیر داشته باشید.

 

واحد کمک های نقدی

  • واحد وام
  • تعیین کمک های ماهیانه ای به جهت واریز به حساب هر خانوار
  • تخقیق حضوری به جهت محرز شدن نیاز افراد و تشکیل پرونده
  • پرداخت وام و مبالغ بلاعوض در صورت محرز شدن نیاز فرد به وام
  • پیگیری و وصول اقساط پرداختی و معوق افراد
  • واحد بلاعوض
  • تعیین حامی برای فرزندان هر خانوار و رساندن کمک های حامیان به دست مددجویان
  • پیگیری و یاد آوری واریز مبالغ حامیان نیکوکار
  • نظارت بر ارتباط مستقیم حامیان و فرزندان مددجو
  • پیگیری و وصول اقساط پرداختی و معوق افراد