خیرین

باسمه تعالی

موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) به یاری خداوند متعال و همت جمعی از معتمدین و نیکوکاران توانسته است در واحد خیرین گام های ارزشمندی را بردارد. این واحد با پیروی از مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) و هدف دستگیری از درماندگان ، خانواده هایی که فرزندان دانش آموز دارند برای آنها حامی به صورت ماهیانه عضوگیری می شود تا بتوانند هزینه های تحصیلی خود را بصورت نقدی از حامیان دریافت نمایند. ترتیبی اتخاذ داده شده است که حامیان ملاقات حضوری با فرزندان تحت پوشش خود انجام می دهند و کمک های غیر نقدی از قبیل لوازم التحریر،پوشاک و… را برایشان تهیه می نمایند.
اصلی ترین وظایف واحد خیرین جذب کمک در کلیه اموری است که نیاز مددجویان را تامین نماید لذا این واحد در زمینه های مختلف از قبیل درمان، معوقات وام،جهیزیه، سبد مواد غذایی،کمک هزینه تحصیلی جذب خیر می نماید.
به منظور برطرف کردن مشکلات مددجویان برایشان شناسنامه هایی طراحی شده است که به صورت مجزا برای هرمددجو و نوع نیاز مددجو و مبلغی که احتیاج دارد مشخص شده است.
ناگفته پیداست اگر بتوانیم مشکلات مالی مددجویان رابرطرف کنیم انان دچار معضلات اجتماعی نخواهند شد .
امروزه معضلات اجتماعی متعددی گریبان گیر جامعه شده که شاید آفت نسل آینده باشد که فرزندان مددجو شامل این نسل خواهند بود زنان بی سرپرست وبدسرپرست،خطر احتمالی زیادی در کمین آنهاست.
با مراجعه تعدادی از این خانواده های نیازمند و با کمک خیرین توانسته ایم باری از مشکلات آنان را برطرف نموده و نیز از بوجود آمدن معضلات اجتماعی دیگر جلوگیری نمائیم.
همچنان که باید در انجام کارخیر ازیکدیگر سبقت گیریم و تلاش کنیم این روند شتاب بیشتری داشته باشد.