با کریمان کارها دشوار نیست ...

کمک های مالی

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم با گسترش فعالیت های خیره، جهت بهره مندی از کمک های خیرین در سراسر کشور، موسسه سیدالکریم اقدام به راه اندازی سایت رسمی خود با نام با کریمان نمود تا همه نیکوکاران عزیز بتوانن در کمک رسانی به نیازمندان مشارکت داشته باشند. در حال حاضر سایت این موسسه یک بستر […]