با کریمان کارها دشوار نیست ...

درباره ما

درباره ما

موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) در سال ۱۳۸۶ به همت جمعی از برادران و خواهران بازنشسته پاسدار و فرهنگی در شهرری با هدف کاهش آلام مردم نیازمند و بخصوص ایتام و زنان سرپرست خانوار تاسیس گردید  .

این موسسه طی فعالیت های ده ساله خود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ تعداد ۳۵۰ خانواده (۱۲۰۰ نفری) از ایتام و زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار داده و توانسته خدمات موثری از قبیل آموزش و کار آفرینی ، وام بلاعوض ، بیمه و درمان ، تهیه مسکن ، جهیزیه ، پوشاک ، لوازم خانگی، کمک هزینه تحصیلی ، سبد مواد غذایی ، مشاوره ازدولج و امور حقوقی ، اردو های زیارتی و سیاحتی و … به آنها ارائه نماید .

این موسسه با شماره ۲۲۰۱۳ در پلیس امنیت ناجا ثبت شده و همچنین روزنامه رسمی خود را در همان سال از اداره ثبت موسسات غیرتجاری تهران دریافت نموده است.