با کریمان کارها دشوار نیست ...

کمپین خاطره ماندگار نوروز ۹۷

هر خانواده ایرانی یک خاطره نوروزی

کمپین خاطره ماندگار نوروز ۹۷

شیرینی خاطره های نوروز را به کودکان نیازمند هدیه دهیم ☺

خرید پوشاک یک کودک نیازمند

با اهدای ۵۰ هزار تومان

*۷۸۰*۳۱۳۰#

موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)

۸-۵۵۹۶۴۷۸۷