با کریمان کارها دشوار نیست ...

عید قربان مبارک باد

#عید_قربان

?عید قربان، عید بندگی و اطاعت مبارک?

?امّ سلمه نزد پیمبر آمد و گفت: یا رسول اللّه عید أضحى فرا می رسد و من بهاى قربانى ندارم، پس آیا اجازه دارم قرض بگیرم و قربانى کنم؟ حضرت فرمود: قرض بگیر و قربانی کن؛ زیرا آن قرضی است اداشدنى (یعنى این‌ قرض را خداوند سبحان ادا مى‌کند چون در جهت رضاى اوست)

???

خیرین گرانقدر می توانند جهت اهداء قربانی و نذورات خود از طریق شماره حساب و کارت زیر اقدام نمایند.
واریز کمک های نقدی از طریق بانک ملی??

شماره کارت۶۰۳۷۹۹۱۱۹۷۰۷۰۰۸۳
شماره حساب ۰۱۰۶۰۰۳۷۴۲۰۰۰
بنام موسسه خیریه سیدالکریم
(علیه السلام)
#بیایید_محبت_تقسیم_کنیم
*۷۸۰*۳۱۳۰#

شماره های تماس:۵۵۹۵۴۷۸۷-۸
۰۹۱۹۷۷۶۴۴۹۰
???
⁣?با کریمانه یک 🙂 بساز…
موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)