با کریمان کارها دشوار نیست ...

نذری به مناسبت شب قدر

نذری به مناسبت شب قدر

نذری به مناسبت شب قدر

توزیع ۴۰ غذای نذری یکی از خیرین بین مددجوی های خیریه سیدالکریم (علیه السلام )به مناسبت شبهای قدر.