با کریمان کارها دشوار نیست ...

مسابقه در عید سعید غدیر خم

جایزه عید غدیر به کودکان

به مناسبت عید سعید غدیر خم مسابقه ای بین کودکان با موضوع پاسداشت عید غدیر برگزار شد و با ارسال نقاشی ،شعر خوانی و ارسال تصاویری آزین بندی جشن غدیر از محله و منزل در مسابقه شرکت کرده و به برگزیدگان جوایز نقدی اهدا شد.

گزارش تصویری از تحویل جایزه به کودکان

گزارش تصویری از تحویل جایزه به کودکان

گزارش تصویری از تحویل جایزه به کودکان

گزارش تصویری از تحویل جایزه به کودکان

گزارش تصویری از تحویل جایزه به کودکان