با کریمان کارها دشوار نیست ...

خرید کفش کتانی برای مهدی ۱۱ ساله

 

شماره شناسه: ۳۱۳/۰۲

نام مددجو:  مهدی

مبلغ پرداختی: ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال

 

آرزوی مهدی ۱۱ ساله یک عدد کفش کتانی است تا در فصل بهار  وجودش پر از شادی شود.

میتوانیم شاهد لبخند مهدی عزیزمان با برآورده کردن این آروزی کوچکش باشیم…

دستان مهدی منتظر یاری شماست.

درخت آرزوها

شماره شناسه:۳۱۳/۰۲

نام مددجو: مهدی

مبلغ پرداختی:۱/۰۰۰/۰۰۰ریال

شما خیر ین می توانید این کفش  را اهداء کنید یا هزینه خرید آن را پرداخت نمائید.

خیر گرامی جهت پرداخت مبلغ مورد نظر پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت در قسمت موضوع نیکوکاری گزینه درخت آرزوها را انتخاب و موارد ذیل را در ادامه درج نمائید.

با تشکر

  • شماره شناسه : ۳۱۳/۰۲
  • نام مددجو : مهدی
  • مبلغ پرداختی : ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال