با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع غذای تبرکی آستان قدس رضوی

غذای تبرکی آستان قدس رضوی

به همت خیرین محترم به نیت خیرات درگذشتگانشون ۳۰۰غذای تبرکی آستان قدس رضوی تهیه و در بین مددجویان موسسه خیریه سیدالکریم توزیع گردید‌.

تهیه غذای تبرکی آستان قدس رضوی

تهیه غذای تبرکی آستان قدس رضوی