با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ارزاق شب عید

سبد کالا شب عید

توزیع ارزاق شب عید

توزیع ارزاق و سبد اقلام شب عید مددجویان موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام).