با کریمان کارها دشوار نیست ...

# بیایید_محبت _تقسیم _کنیم.

تقسیم محبت

# بیایید_محبت _تقسیم _کنیم.

تقسیم محبت
تقسیم محبت

به مناسبت ماه پر خیر و برکت ربیع الاول نذورات و خیرات بانیان خیر در بین مددجویان توزیع گردید . شما خیرین بزرگوار می

توانید کمک ها و نذورات خود را از روش های ذیل واریز نماییدو به شماره ی ۰۹۱۹۷۷۶۴۴۹۰ اطلاع دهید

 

سامانه:#۳۱۳۰*۷۸۰*                             شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۷۰۷۰۰۸۳

گزارش تصویری