با کریمان کارها دشوار نیست ...

به نیت شفای بیمار

به نیت شفای بیمار

ارسال غذای نذری از طرف خیر محترم به موسسه به نیت شفای بیمار و توزیع بین مددجویان موسسه خیریه سیدالکریم امروز ۳۰بهمن ماه . جهت شفای بیمارشون حمد شفا قرائت بفرمائید با صلوات بر محمد و آل محمد.