با کریمان کارها دشوار نیست ...

اولین همایش مشترک خیریه ها و سازمان ها در راستای توانمندسازی محرومین

برگزاری اولین همایش مشترک خیریه ها با حضور ۱۱۰ خیریه

همایش مشترک خیریه ها و سازمان ها در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ با حضور مسئولین ۱۱۰ خیریه دارای تفاهم نامه باستاد و همچنین روسای سازمان ها برگزار شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس، نمایندگان کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری، شورای شهر و مسئولین کشوری و لشکری در این مراسم حضور داشتند.

آیت الله موحدی کرمانی رئیس شورای سیاست گزاری، محسن رضائی ریاست ستاد جهادی توانمند سازی محرومین  در این مراسم سخنرانی کردند.

لازم به ذکر است قبل از شروع مراسم کارگروه های خیریه ها تشکیل جلسه داده بودند که سخنران جلسه کارگروه فرهنگی سردار مداحی مدیرعامل موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) راهکارهایی جهت ترویج کار فرهنگی برای خانواده های نیازمند و آسیب دیده را بیان فرمودند.

 

 

اولین