با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای ۷۰ کاپشن به کودکان مددجو

اهدای ۷۰ پالتو و کاپشن دخترانه و پسرانه در زمستان ۱۳۹۹ توسط خیر مهربان به کودکان مددجوی خیریه سیدالکریم (علیه السلام)