با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای کفش به دانش آموزان

اهدای کفش

اهدای کفش به دانش آموزان

 

با توجه به شروع سال تحصیلی و به منظور تامین پوشاک و کفش دانش آموزان تحت پوشش خیریه سیدالکریم به همت خیر محترم تعدادی کفش جهت دانش آموزان اهدا شد.