با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای بخاری

bakariman -990613-01

اهدای بخاری

امام رضا علیه السلام:

هر کس اندوهی را از مومنی برطرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه  از قلبش برطرف سازد .

خرید بخاری توسط خیرین محترم برای مددجوی سرپرست خانواده و  دخترانش وگرم کردن کانون این خانواده ،شادی و آرامش قرین لحظاتتان باد که شادی را به دیگران هدیه میدهید.