با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای اقلام

مؤسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) درکنار دریافت کمک های نقدی سازمان ها و خیرین گرانقدر آمادگی قبول کمک های اهدایی به صورت کالاهای نو و استفاده شده را نیزدارد. شما عزیزان می توانید با اهداء این کالاها به خانواده نیازمندان ( با حفظ شآن و آبروی آنها) این موسسه یاری گر ما در تامین بخشی از لوازم زندگی آنان باشید . با توجه به اهمیت اصل شفافیت در این موسسه برای کلیه اقلام غیرنقدی نیز رسید اهدایی صادر می شود و ارزش ریالی آن در حساب های موسسه منظور می گردد.
شما عزیزان می توانید تصاویر اقلام را به شماره ۰۹۳۸۵۷۴۶۱۱۴ تلگرام نمائید و یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.

از رویکرد انسان دوستانه شما سپاسگزاریم.

شماره های تماس: ۵۵۹۵۴۷۸۷ – ۵۵۹۵۳۸۸۵