۱۰۰%

خرید کیف و کفش مدرسه
  • تومان۱٫۰۰۰٫۰۰۰مبلغ موردنیاز
  • تومان۱٫۰۰۰٫۰۰۰مبلغ حمایت شده

۲۲%

تامین هزینه های داروی مادر و دختری بیمار
  • تومان۵۰۰٫۰۰۰مبلغ موردنیاز
  • تومان۱۱۰٫۰۰۰مبلغ حمایت شده

۳۴%

خرید کاپشن برای علی
  • تومان۱٫۵۰۰٫۰۰۰مبلغ موردنیاز
  • تومان۵۰۰٫۰۰۰مبلغ حمایت شده

۷%

دریافت کمک های نقدی
  • تومان۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰مبلغ موردنیاز
  • تومان۶۵۵٫۰۰۰مبلغ حمایت شده