نوشته‌ها

تحویل 130 سبد مواد غذایی به زنان سرپرست خانوار

در مراسم افطاری که توسط موسسه خیریه سیدالکریم علیه السلام برگزار شد، 130 سبد موّاد غذایی تحویل زنان سرپرست خانوار تحت حمایت این موسسه گردید.