توزیع نوبت چهارم سبد مواد غذایی مددجویان

از روز سه شنبه مورخ ۱۸ اسفندماه موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)…