با کریمان کارها دشوار نیست ...

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده ای مضطر

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن

شماره شناسه: 110/02

نام مددجو: خانم توکلی

مبلغ مورد نیاز :30/000/000ریال

 

بنام خالق مهربانی

خانم توکلی  سرپرست خانواده ای می باشد که دو  فرزند دختر دارد

مرضیه و شاهده….

مرضیه دانشجوی ترم آخر پرستاری دانشگاه تهران و شاهده در مقطع ششم ابتدایی تحصیل میکند.

پدر این خانواده ناراحتی اعصاب، بسیار فحاش و دست بزن دارد. بر اثر ضربه هایی که به خانم توکلی وارد شده مهره های کمر آسیب دیده است. به هیچ عنوان امنیت جانی ندارد….

این خانواده در یک محیط بسار بدی زندگی می کنند..

ایشان در حال حاضر بسیار مضطر شده است و تصمیم به جدایی دارد ولی نمیتواند هزینه ودیعه مسکن خود را تامین کند.

شاهده منتظر یاری سریع شما نیکوکاران عزیز است تا بتواند در کنار مادر و خواهر خود زندگی آرامی داشته باشد.

جهت تامین ودیعه مسکن این خانواده مبلغ 30/000/000 ریال نیازمندیم

خیر گرامی جهت پرداخت مبلغ مورد نظر خود پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت در قسمت موضوع نیکوکاری گزینه نیازمند یاری سریع را انتخاب و موارد ذیل را در ادامه درج نمائید.

با تشکر

  • شماره شناسه :110/02
  • نام مددجو : خانم توکلی

  • مبلغ پرداختی : 30/000/000ریال