با کریمان کارها دشوار نیست ...

گزارش تصویری جشن دهه کرامت با حضور هنرمندان و بازیگران

مراسم جشن بزرگ دهه کرامت جهت حمایت از ۱۲۰۰ کودک بی سرپرست و بدسرپرست در بام تهران