با کریمان کارها دشوار نیست ...

شروع آغاز سال تحصیلی

آغاز سال تحصیلی

 

شروع آغاز سال تحصیلی

موسسه خیریه سید الکریم به مناسبت آغاز سال تحصیلی 100 پک لوازم التحریر ، بین فرزندان محصل مددجویان توزیع نمود .

محتویات هر پک شامل جامدادی، یک بسته مداد رنگی12 رنگ ، 7 دفتر 40 برگ ،یک ورق برنامه هفتگی و کیف مدرسه بود.

علاوه بر آن حداقل 100 جفت کفش و 100 کیف مدرسه همراه ماسک تحویل فرزندان مددجو شد.