با کریمان کارها دشوار نیست ...

خرید کفش کتانی برای مهدی ۱۱ ساله

 

شماره شناسه: 313/02

نام مددجو:  مهدی

مبلغ پرداختی: 1/000/000ریال

 

آرزوی مهدی 11 ساله یک عدد کفش کتانی است تا در فصل بهار  وجودش پر از شادی شود.

میتوانیم شاهد لبخند مهدی عزیزمان با برآورده کردن این آروزی کوچکش باشیم…

دستان مهدی منتظر یاری شماست.

درخت آرزوها

شماره شناسه:313/02

نام مددجو: مهدی

مبلغ پرداختی:1/000/000ریال

شما خیر ین می توانید این کفش  را اهداء کنید یا هزینه خرید آن را پرداخت نمائید.

خیر گرامی جهت پرداخت مبلغ مورد نظر پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت در قسمت موضوع نیکوکاری گزینه درخت آرزوها را انتخاب و موارد ذیل را در ادامه درج نمائید.

با تشکر

  • شماره شناسه : 313/02
  • نام مددجو : مهدی
  • مبلغ پرداختی : 1/000/000ریال