با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ۳۵۰بسته سبد مواد غذایی

در اسفند ماه تعداد 350 بسته سبد مواد غذایی جهت ایام سال نو در بین مددجویان این موسسه توزیع گردید. این بسته ها شامل برنج،روغن،ماکارونی،حبوبات،رب گوجه فرنگی و… می باشد.

لازم به ذکر است این بسته ها در همایش جهادی بهداشتی،درمانی توسط مسئولین توزیع گردید.