با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ۳۵۰بسته سبد مواد غذایی

همزمان با شروع ایام عزاداری اقا ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) ۳۵۰ بسته مواد غذایی در بین مددجویان توزیع می گردد.