نوشته‌ها

زمستان گرم ...

"با آغاز فصل سرما شالی از محبت به گردن فرشته‌های کوچک بیاویزیم" …