با کریمان کارها دشوار نیست ...

حمایت حاج سید مهدی میرداماد از پویش مردمی