نوشته‌ها

شما هم در ثواب افطاری به ایتام شریک باشید ...

شما هم می توانید با واریز هر مبلغی هر چند نا چیز در ثواب افطا…