نوشته‌ها

نذری به مناسبت شب قدر

توزیع گوشت قربانی

گوشت قربانی بین مددجویان موسسه خیریه سیدالکریم توزیع شد.