با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای غذای حضرتی

اهدای غذای حضرتی
اخبار

اهدای غذای حضرتی

دومین دوره اهدای غذای حضرتی توسط خیر محترم به تعداد۳۰۰پرس در شب تولد امام حسن (علیه السلام) و توزیع بین مددجویان موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)

ادامه مطلب »