جزئیات رویداد

۰۵ مرداد
اردوی تابستانی نوجوانان
  • سازمان یافته توسط: خیریه سیدالکریم
  • محل: تهران - شهر ری
  • تلفن: 91 260 5524
  • ایمیل: info@bakariman.ir