با کریمان کارها دشوار نیست ...

شروع آغاز سال تحصیلی

آغاز سال تحصیلی

 

شروع آغاز سال تحصیلی

موسسه خیریه سید الکریم به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۰۰ پک لوازم التحریر ، بین فرزندان محصل مددجویان توزیع نمود .

محتویات هر پک شامل جامدادی، یک بسته مداد رنگی۱۲ رنگ ، ۷ دفتر ۴۰ برگ ،یک ورق برنامه هفتگی و کیف مدرسه بود.

علاوه بر آن حداقل ۱۰۰ جفت کفش و ۱۰۰ کیف مدرسه همراه ماسک تحویل فرزندان مددجو شد.