با کریمان کارها دشوار نیست ...

دست خدا

دست خدا

دست خدا

روایت داریم ، هر عملی را خدا به وسیله ملائکه می پذیرد و قبول می کند الا صدقه ؛ صدقه را مستقیم خود خدا می گیرد .

امام سجاد وقتی صدقه میدادند، دست مبارک را می بوسیدند و می فرمودند چون دست موقع صدقه دادن به دست خدا وصل می شود.

 

أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

آیا ندانسته اند که خداست که توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقه ها را در واقع او خود می گیرد ، و خداست که عطوف و بسیار توبه پذیر و مهربان است؟!

(سوره توبه آیه ۱۰۴)