با کریمان کارها دشوار نیست ...

خرید لباس برای زهرا خانم ۱۰ ساله

 

 شماره شناسه: ۳۱۳/۰۳

 نام مددجو: زهرا

 مبلغ مورد نیاز: ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

 

زهرا خانم دختر ۱۰ ساله ای است  پر از آروزوهای کوچک و قشنگ…

دختری با دو خواهر که پدرش معتاد به مواد روان گردان شیشه است. او در کوچکی هیچ کدام از آرزوهایش براورده نشده است چون پدر معتاد و مادر برای حفظ جان بچه ها نمی تواند در بیرون ازمنزل کار کند.

زهرا آرزویش در این ایام داشتن لباس های نو و  زیباست.

گل لبخند را بر لبان  زهرای ۱۰ ساله بنشانید…

شما خیرین می توانید لباس ها را اهداء  یا هزینه خرید آن را پرداخت نمائید.

خیر گرامی جهت پرداخت مبلغ مورد نظر خود پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت در قسمت موضوع نیکوکاری گزینه درخت آرزوها را انتخاب و موارد ذیل را در ادامه درج نمائید.

با تشکر

  • شماره شناسه : ۳۱۳/۰۳
  • نام مددجو : زهرا
  • مبلغ پرداختی : ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال