با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ۳۰۰ غذا خیرات

غذای خیرات

توزیع ۳۰۰ غذا خیرات

توزیع ۳۰۰ غذا خیرات خیر محترم مرحوم کیانی نژاد در ایام ماه مبارک رمضان و توزیع بین مددجویان موسسه ی سیدالکریم(علیه السلام).

روحش شاد و یادش گرامی باد.