با کریمان کارها دشوار نیست ...

عملکرد

عملکرد

عملکرد سه ماه اول سال ۱۳۹۵

موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) طی فعالیت های ده ساله خود ۳۵۰خانواده (۱۲۰۰نفر) را تحت پوشش قرار داده و توانسته خدمات موثری از قبیل آموزش و کارآفرینی ، وام و بلاعوض ، بیمه و درمان ، تهیه مسکن ، سبد موادغذایی ، مشاوره ازدواج و امور حقوقی اردوهای زیارتی و سیاحتی برای آنها ارائه نماید.
امید است باعنایت الطاف الهی و پیروی از سیره مولای متقیان امیرالمومنین (علیه السلام)
و با هدف دستگیری از زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان بتوانیم به کمک شما خیرین گرانقدر خدمات بیشتری به این خانواده ها ارائه نمائیم.

ادامه مطلب »