جزئیات رویداد

محرم از جمله ایامی است که بحث نذر در آن قوت می‌‌گیرد. به طور معمول در مراسم مذهبی، کمک به محرومان و نیازمندان در قالب نذورات دیده می‌‌شود. امسال نیز قصد داریم تا با کمک شما خیرین در ماه های محرم و صفر که ماه های حزن و اندوه و عزاداری شیعیان برای سرور و سالار شهیدان هستند، با اهدای نذورات و دستگیری از مستمندان در مناطق دور و نزدیک، به یاری نیازمندان بشتابیم.


۰۵ مهر
نذر محرم
  • سازمان یافته توسط: خیریه سیدالکریم
  • محل: تهران
  • تلفن: 02188968464
  • ایمیل: info@bakariman.ir