کمک های مؤمنانه ویژه عید سعید غدیرخم

به مناسبت عید سعید غدیرخم روز شنبه مورخ 18 مرداد 1399، تعداد 2…

کرونا را شکست خواهیم داد

پویش «جهادگران سلامت» در حال جمع آوری کمک‌های مردمی برای تولید ماسک، مواد ضدعفونی و سا…

توزیع گوشت قربانی بمناسبت عید سعید قربان

به مناسبت عید سعید قربان،روز جمعه مورخ 10/مرداد/ 1399، تعداد …