پرداخت فطریه و کفاره موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)

پرداخت فطریه و کفاره موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) حداقل مبلغ فطریه برا…

غرفه خیریه سیدالکریم در روز قدس

خیریه سیدالکریم (علیه السلام) روز قدس در موقعیت میدان انقلاب…

همایش اکرام ایتام در دهمین سال متوالی

همایش اکرام ایتام در دهمین سال متوالی در روز میلاد کریم اهل بیت امام حسن …