ششمین همایش پیوند آسمانی

ششمین همایش پیوند آسمانی با حضور رابطین و معرفین گرانقدر با سخنرانی حجت …

اولین همایش مشترک خیریه ها و سازمان ها در راستای توانمندسازی محرومین

برگزاری اولین همایش مشترک خیریه ها با حضور 110 خیریه همایش م…

برپایی غرفه موسسه خیریه سیدالکریم(علیه السلام) در روز 22 بهمن

  گزارش برپایی غرفه موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) د…

مشخصات پرسنل

مشخصات پرسنل موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)   &n…