با کریمان کارها دشوار نیست ...

۴۰ نفر حامی جدید در مراسمات حسینیه شهدای بسیج

در آخرین روزهای ماه صفر در مراسمات حسینیه شهدای بسیج،تعداد ۴۰ نفر حامی جدید عضویت خود را در واحد حامیان اعلام کردند.حامیان می توانند فرزند تحت پوشش خود را در دفتر خیریه ملاقات نمایند،در هفته گذشته دو نفر از حامیان توانستند با ملاقات حضوری خود بخش عمده مشکلات مددجویان را رفع نمایند.یکی از آنان در بحث درمان و پیگیری های مکرر ایشان تاکنون مبلغ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این خانواده کمک نمایند تادیگر به غیر از مشکل فقر،مشکل بیماری برایشان آزار دهنده نباشد.

دریکی از ملاقات های حامیان با خانواده فرزند تحت پوشش خود،مشکل تامین کالای اساسی این خانواده حل شده و یک دستگاه یخچال فریزر برایشان خریداری شده و به درب منزل ایشان فرستاده شد.