با کریمان کارها دشوار نیست ...

کمک هزینه تامین داروهای پدری بیمار و سالخورده

20098

 

شماره شناسه: ۱۱۰/۰۲

نام مددجو: اسداله

مبلغ مورد  نیاز: ماهیانه:۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

بنام خدای مهربانی

راننده ساده ای بود که  کارش مسافرکشی بود. روزی  زندگی پدرو مادر و برادر زاده خود که فرزند طلاق است را از این طریق تا حدود کمی تامین میکرد.

مادر و پدر بیمار حدود چند ماه پیش پسر خود را بر اثر ایست قلبی از دست دادند .هانیه  یتیم و تنهاتر از همیشه شد.

پدر بعد از دست دادن پسر جوانش  تاب نیاورد و فلج شد. ایشان  قادر به انجام هیچ کاری نیست او حتی نمیتواند غذا بخورد و از طریق لوله به او غذا می دهند.

پسر جوان تمام کار و زندگی خود را تعطیل می کند و پرستار پدر بیمار خود میشود. او ماشین خود را می فروشد تا بخشی از هزینه های بیماری پدر را پرداخت کند.

هزینه کرایه خانه ، هزینه داروهای پدر، هزینه خوراک و پوشاک خانواده ،هزینه تحصیل هانیه دختری که درحال حاضر نه پدر دارد نه مادری……

همه اینها مشکلات پسر خانواده است که بعلت پرستاری از پدر خود نمی تواند تامین کند.

خانم حیدری مادر خانواده می گوید که  فقط هزینه ماهیانه  ایزلایف همسرم حدود  ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

بیاییم  تا دیر نشده با کمک به این خانواده، پسر جوان و هانیه دختر یتیم  را آینده ای روشن ببخشیم.

نیازمند یاری سریع تان هستیم

 

خیر گرامی جهت پرداخت مبلغ مورد نظر خود پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت در قسمت موضوع نیکوکاری گزینه نیازمند یاری سریع را انتخاب و موارد ذیل را در ادامه درج نمائید.

  • شماره شناسه : ۱۱۰/۰۲
  • نام مددجو : اسداله
  • مبلغ پرداختی : ماهیانه ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال