با کریمان کارها دشوار نیست ...

کاپشنی برای علی آقا ۱۲ ساله

درخت آرزو

شماره شناسه: ۳۱۳/۰۶

نام مددجو: علی

مبلغ خرید کاپشن:۱/۵۰۰/۰۰۰ریال

 

علی آقا ۱۲ سال دارد که در مقطع ششم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد. مادرش چندین سال است از همسرش جدا شده است…

مادری جوان  با مشکلات مالی زیادی که دارد بیمار هم هست..بیماری سرطان که مدتها باهاش کنار اومده..

ایشان به دلیل وضعیت بد مالی دیگر پیگیر درمان خود نیست و بیشتر نگرانیش پسرش است..

چشم هایش پر از حرف های نگفته است..کم کم بزرگ می شود و آرزوهایی که برآورده نشده است..

پسری باادب و باهوش پر از آرزوهای قشنگ ….

یکی از آرزوهای علی داشتن کاپشن و لباس گرم برای فصل سرماست…

دستان سرد علی ۱۲ ساله منتظر یاری شما نیکوکارن عزیز می باشد تا وجودش پر از گرما شود….

دستگیری کنیم از دستان سرد کودکان فقیر..

شما خیرین می توانید لباس ها را اهداء  یا هزینه خرید آن را پرداخت نمائید.

خیر گرامی جهت پرداخت مبلغ مورد نظر خود پس از کلیک بر روی دکمه پرداخت در قسمت موضوع نیکوکاری گزینه درخت آرزوها را انتخاب و موارد ذیل را در ادامه درج نمائید.

با تشکر

  • شماره شناسه : ۳۱۳/۰۶

  • نام مددجو : علی

  • مبلغ پرداختی : ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال