با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع نوبت چهارم سبد مواد غذایی مددجویان

از روز سه شنبه مورخ ۱۸ اسفندماه موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) اقدام به توزیع نوبت چهارم سبد مواد غذایی نمود. بعد از توزیع مواد غذایی در اردیبهشت ماه، تیرماه و دی ماه سال ۹۴ و باتوجه به نزدیک شدن ایام عید نوروز پخش این بسته ها از روز گذشته آغاز گردید. بسته ها شامل : ۱۰ کبلو برنج، روغن مایع، رب، ماکارونی، سویا و ۴ نوع از حبوبات می باشد. همچنین گوشت و مرغ نذری که توسط نیکوکاران به تناوب به خیریه ارسال می گردد نیز به این بسته ها اضافه می گردد.