با کریمان کارها دشوار نیست ...

دست خدا

دست خدا

دست خدا

دست خدا
دست خدا

شماره شناسه:

نام مددجو:فاطمه

مبلغ خرید گوشی

وقتی وارد موسسه شد رنگ زرد و پریده اش نظرمان را جلب کرد.

با خواهر بزرگترش صحبت کردیم  متوجه شدیم پدرشان فوت کرده و مادرشان در بستر بیماری افتاده است ،خواهر بزرگتر عقد کرده و نیاز به جهزیه دارد. آن قدر وضعیت مالی آن ها بد بود که نمی توانستند مادر را نزد پزشک ببرند.

مادر نیاز به عمل قلب باز داشت .آن قدر غم وغصه در خانواده بود که ما متوجه چهره غم آلود دخترک نشدیم ، وقتی با ایشان صحبت کردیم فهمیدیم به خاطر مادر و خواهرش مشکلات خود را فراموش کرده دخترک نیاز به یک تبلت یا گوشی هوشمند داشت تا بتواند به صورت مجازی و در کانال شاد ادامه تحصیل دهد ولی بخاطر مشکلات خانواده از غم خود چیزی به ما نمی گفت.

بیائیم با برآورده کردن آرزوی فاطمه خانم ،گل لبخند را به لبان بنشانیم .

 

آرزوی کودکانه

آرزوی کودکانه
آرزوی کودکانه

شماره شناسه :

نام مددجو: مانی

مبلغ خرید دوچرخه

بهشت خانه سرایی دارد به نام (دارالفرح) خانه شادی ،تنها کسانی وارد آنجا میشوند که ایتام مومنین را شاد و خرم کرده باشند (نهج الفصاحه،ج۱ ،ص ۱۷۵)

بچگی پر از آرزوهای قشنگ و رنگا رنگ است .آرزوی داشتن چیزی ،رفتن به جایی و….

مانی هفت ساله که پدر خود را در کودکی از دست داده آرزویش داشتن یک دوچرخه ی زیبا است .

دوچرخه ای که می تواند لحظات شادی را برای او به ارمغان بیاورد و لبخند را به لب های او بنشاند.

بیائیم با برآورده کردن آرزوی کودکانه مانی در شادی او سهیم بایم.

شاهد لبخند

شاهد لبخند
شاهد لبخند

شماره شناسه :

نام مددجو: سهیل

مبلغ خرید تبلت

سهیل پسری ۱۴ ساله با آرزوهای رنگا رنگ است ….

او ودو برادر کوچکترش که آرزوهای مختلفی دارند حالا با شروع سال تصیلی جدید آرزویشان داشتن تبلت یا گوشی هوشمند است که بتوانند با آن درس بخوانند .

نمرات درسیشان خوب و مادرشان از آن ها راضی است .

مادرشان با وجود نبود همسر هزینه های زندگی را به سختی تامین میکند و با وجود مشکلات اقتصادی تهیه گوشی هوسشمند برای او بسیار دشوار است .

سهیل و برادرانش نیازمند کمک شما خیرین بزرگوار هستند تا بتوانند به تحصیل بپردازند.

آرزوی کوچک

آرزوی کوچک
آرزوی کوچک

شماره شناسه :

نام مددجو: رامتین

مبلغ خرید کتونی مشکی

یکی از والاترین مراتب نیکو کاری لطف و احسان نسبت به یتیمان است (فهرست غرر، ص ۴۳۱ )

کودکی و کلی آرزوها ی رنگارنگ ….

ویکی از آرزوهای رامتین ۱۱ ساله داشتن یک کتونی مشکی زیبا است .

خدا سایه هیچ پدری را از سر فرزندش کم نگرداند ….

میتوانیم شاهد لبخند رامتین عزیزمان با برآورده کردن این آرزوی کوچکش باشیم .

دستان رامتین منتظر یاری شما نیکوکاران بزرگوار است .